TOMI WEB
Dnes je - svátek má Bořek
Hlavní_str.
Downloady
Elektronika
Odkazy
Airsoft
Navš._kniha

TOPlistPájecí stanice (mikropájka)
Autor: Jendy23

Když už jsem se rozhodnul vyměnit svoji dosavadní mikro páječku bez regulace teploty. Hledal sem nějakou malou, jednoduchou, dobře vypadající a zároveň za příznivou cenu. Obchody mají veliký sortiment, co se mikro páječek týče. Také jsem prohledával web a hledal návod na stavbu mikro páječky a pak jsem našel tento návod, jehož autorem je Jendy23 a mírně upravenou verzí od PaJa. Nakonec jsem se rozhodnu obě tyto verze použít a vytvořil jsem novou již třetí verzi této pájecí stanice. Pro své potřeby jsem si vytvořil novou DPS úplně navrženou bez použití SMD součástek.

Vlastní konstrukce pájecí stanice, pokud nemáte vhodný transformátor ve vlastních zásobách, nepřijde sice o moc levněji než si ji koupit, ale zase si ji můžete postavit podle sebe a přizpůsobit si její vzhled, nehledě na tu zábavu a radost při zprovozňování.
  Obr. 1 - 3D rotační model

Paramtery
Teplotní rozsah: 80°C - 450°C s krokem po 1°C
Výkon pera: 48W
Napájení: 230V
Režimy: Aktivní režim, Standby (udržuje teplotou 120°C)
Indikace: LED a LCD
Způsob regulace: sepnuto, PWM, rozepnuto
Použité pero: Solomon 24V/48W s konektorem DIN-5

Celé zařízení je navrženo pro transformátor 24V/2A. Toto napětí je usměrněno a filtrováno, poté je odebíráno napětí 24V pro pájecí pero. Dále z tohoto napětí je odvozeno záporné napětí, které je dále stabilizováno stabilizátorem IO5 na napětí -5V, které je zapotřebí pro operační zesilovač. Toto napětí je získáváno za pomoci D5, D6, C7, C8. Z hlavního střídaného napětí 24V je ještě získáno napětí 5V pomocí stabilizátoru IO4 a slouží pro napájení veškeré řídící elektroniky pájecí stanice, jako je OZ, AD převodníku, MCU a LCD. Jako zdroj referenčního napětí pro AD převodník je použit obvod MCP1541, který má, na svém výstupu, napětí 4,096V. Teplota se nastavuje pomocí rotačního koderu a integrovaným tlačítkem uvnitř rotačního koderu se volí mód stend-by. Rotační kodér je připojen na jeden z externích přerušení na MCU, stejně jako tlačítko. Hlavní součástkou, je samozřejmě procesor ATMEGA8 taktovaný externím krystalem na 12MHz. Zpracovává a vyhodnocuje přijatá data o teplotě z AD převodníku. Jedná se o 12b AD převodník MCP3201, takže přesnost měření v celém teplotním rozsahu je dostatečně přesná. Měření je prováděno každých 500ms, takže i odezva je dostatečně rychlá. Před, AD převodníkem je zařazen OZ se zesílením 100, tak se docílí rozsahu výstupního napětí 0-3V pro teploty 0°C - 450°C. Polarita termočlánku v pájecím peru musí být dodržena!!!! Integrační články R6, C17 a R5, C16 zabraňují kmitání teploty na display.
    Obr. 2 - Schéma zapojení
Pomocí tranzistoru T1 je řízena teplota pájecího pera, autor zvolil tranzistor typu MOSFET kvůli nízkým ztrátám. Signalizace je řešená pomocí dvoubarevné LED diody (červená – nízká teplota, zelená - teplota je OK, žlutá - režim Stand-by). Teplota je také zobrazena na LCD displeji 16x2. Zapojení je velice jednoduché, takže musí fungovat na první zapojení.

Program je vytvořený v BASCOMU. Program vytvořil Jenda23, já jsem program převzal od PaJa, který program mírně upravil více o úpravách nalezneta zde. K úpravám od PaJa jsem přidal pár svých uprav co se tyče prodlev mezi vyhříváním hrotu a měřením atd. Základní funkčnost zůstala zachovaná. Více o programu a celém zapojení naleznete na stránkách autora Jenda23 Pájecí stanice.

Po očištění DPS a překontrolování případných zkratů a nechtěných propojení zbytky cínů, můžeme zařízení poprvé připojit. Při prvním zpuštění bych doporučil vyndat MCU, OZ a AD převodní z patic a nejprve překontrolovat všechna napětí (+5V,-5V,ref 4,096V, +24V. Pokud jsou všechna napětí v pořádku můžeme vložit všechny integrované obvody a připojit pájecí pero. !! POZOR termočlánek
Obr. 3 -DIN 5
musí být připojen ve správné polaritě !!. Zapojení konektoru DIN 5 je vidět na obr. 3 – DIN 5. Při zapnutí by se měly na displeji objevit Pájecí stanice, autor a datum, pak se zobrazí teploměr a na prvním řádku nastavená teplota při prvním spuštění bude něco pře 65tisíc °C, to si pak procesor omezí v rozsahu 80-450°.Na druhém řádku pak bude aktuální teplota hrotu. Při točení rotačním kodérem by měla nastavená teplota klesat-stoupat a při stisknutí se aktivuje Stand-by režim, zhasne podsvícení LCD a zobrazí se údaj Stand-by 120°C. Teplota se udržuje na 120°C. Teď už jen zbývá nastavit jas LCD displeje pomocí odporového trimru P3. A samozřejmě provést kalibraci teploty, pro správné z kalibrování teploty nám slouží dva více otáčkové odporové trimry a to P1 a P2. Při seřizování teploty doporučuji mít na hrotu připevněný kontrolní teploměr.

Dlouho jsem hledal vhodnou krabičku, do které bych zařízení umístit. Nakonec se nechal inspirovat od PaJi a zvolil jsem vlastní výrobu. Na výrobu jsem použil plech o tloušťce 2mm. Nad výrobou vlastní krabice jsem strávil dlouhou dobu pilování, broušením, řezáním a vrtáním, ale na konec se to vyplatilo a konstrukční krabice nevypadá vůbec špatně.
      Obr. 4 - Návrh DPS

Pajeci_stanice_(mikropajka).rar
Soubor obsahuje:
Schéma a návrh DPS v EAGLU, Firmware , seznam součástek, popisový štítek, 3D model
    Obr. 5 - Osazení součástkami


-- Fotogalerie výrobku –-
Plants: Fotka 1 ze 5 thumb Plants: Fotka 2 ze 5 thumb Plants: Fotka 3 ze 5 thumb Plants: Fotka 4 ze 5 thumb Plants: Fotka 5 ze 5 thumb
Jakékoliv kopírování z těchto stánek je bez souhlasu majitele webu a autora zařízení přísně zakázáno. Uveřejněno se souhlasem autora Jendy23